Pinned Kam paredzēta šī sadaļa un kā šeit uzvesties?

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Hi,

You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
Please register there to continue with usage.

Old forum is in read only mode and will stay like that for some time.

Ikariam team

 • Kam paredzēta šī sadaļa un kā šeit uzvesties?

  Sadaļa izveidota ar mērķi iepazīt vienam otru labāk. Tāpat kā visā forumā, arī šeit darbojas noteikumi, tāpēc nedrīkst vienam otru apvainot, izsmiet vai tīši kaitināt. Katrs drīkst izveidot 1 tēmu, kurā pastāstīt par sevi un aprunāties ar citiem lietotājiem, kurus Jūsu personība ir ieinteresējusi.

  Sadaļa sastāv no apakšsadaļām:
  • Ikariam komanda - tēmas var pievienot tikai komanda un tās paredzētas, lai aprunātos ar komandu. Banus un komandas darbu šeit neapspriež, jo arī šeit ir spēkā foruma noteikumi. Visas pretenzijas par komandas darbu vai baniem ir jāizrunā privāti ar konkrēto komandas biedru vai augstākstāvošu biedru.
  • Foruma lietotāji - katram lietotājam ļauts izveidot 1 tēmu, kurā iepazīstināt ar sevi pārējos foruma lietotājus, pastāstīt par lietām, kas aizrauj, ar ko nodarbojas brīvajā laikā utt. Sadaļa paredzēta sarunām draudzīgā un nepiespiestā gaisotnē, tāpēc nejaucību postošana savu spēles pretinieku tēmās netiks pieļauta.
  Foruma komanda patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt apakšsadaļas "Foruma lietotāji" pastāvēšanu, ja netiks ievēroti noteikumi, un moderēšana šeit apgrūtinās moderatoru darbu citās foruma sadaļās.


  Tēmas tiek arhivētas, ja lietotājs nav ienācis forumā divus gadus.