Pinned Darbības, kas ietekmē pilsētas pārcelšanu/ izdzēšanu un pirātu cietokšņa nojaukšanu

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Hi,

  You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
  Please register there to continue with usage.

  Old forum is in read only mode and will stay like that for some time.

  Ikariam team

  • Darbības, kas ietekmē pilsētas pārcelšanu/ izdzēšanu un pirātu cietokšņa nojaukšanu

   D a r b ī b a Pārvietot
   pilsētu
   Nojaukt
   pilsētu
   Nojaukt
   pirātu
   cietoksni
   Savu vienību kustība uz/no pilsētas
   Svešu vienību kustība uz/no pilsētas
   Svešu vienību izvietošana pilsētā (alianses biedra pilsēta; garnizons; okupācija)
   Savu vienību izvietošana citur (pilsēta norādīta kā māju pilsēta)
   Savu tirdzniecības kuģu kustības uz/no pilsētas
   Svešu tirdzniecības kuģu kustības uz/no pilsētas
   Savu pirātu kustības no pilsētas
   Savu pirātu kustības uz pilsētu (atpakaļceļš)
   Svešu pirātu kustības uz pilsētu
   Svešu pirātu kustības no pilsētas (atpakaļceļš)
   Pirātpunktu konvertēšana pilsētā
   Uzsākta laupīšanas misija pilsētā
   Vienību rekrutēšana pilsētā
   Iesūtīti sveši spiegi pilsētā
   Izsūtīti spiegi no pilsētas
   Uzsākta ēkas celtniecība pilsētā


   - darbību iespējams veikt.

   - darbību veikt nav iespējams.
   Vārnas nebiedē putnubiedēkļa izskats, bet gan apziņa- atrasties tāda radījuma sabiedrībā, kuram galvā smadzeņu vietā ir salmi.