Announcement Spēles noteikumi

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Hi,

  You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
  Please register there to continue with usage.

  Old forum is in read only mode and will stay like that for some time.

  Ikariam team

  • Spēles noteikumi

   Šie noteikumi ir spēkā visās Ikariam.lv pasaulēs (serveros).

   Ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai arī esat bloķēts - sazinieties ar spēles administrāciju, izmantojot Spēles atbalsta sistēmu: http://support.lv.ikariam.gameforge.com.

   Ņemiet vērā, ka sūdzības un jautājumi par kādu konkrētu kontu drošības apsvērumu dēļ var tikt apspriesti tikai ar tā īpašnieku, kuram ir jāuzrāda konta reģistrētā e-pasta adrese.
   1. Vairāku kontu lietošana
   • Vienā serverī ir atļauts spēlēt ar līdz pat desmit (10) kontiem. Par to ir jāpaziņo, izmantojot spēles opcijās iebūvēto iespēju sasaistīt kontus. Starp šiem kontiem nav atļauta nekāda veida sadarbība, tāpat ir aizliegts apiet šos ierobežojumus, izmantojot citus spēlētājus.
   2. Kontu dalīšana
   • Ir aizliegts nodot sava konta pieejas datus citiem spēlētājiem.
   3. Grūšana
   • Ir aizliegts uz vājāka spēlētāja rēķina gūt sev negodīgu labumu. Spēlētājs tiek uzskatīts par vājāku, ja tā kopējo punktu skaits ir mazāks par otru spēlētāju.
   4. Kļūdu izmantošana
   • Ir aizliegts ar nodomu izmantot spēlē kļūdas vai par tām tīšām neziņot spēles administrācijai.
   5. Skriptu izmantošana
   • Ir aizliegts izmantot jebkāda veida programmatūru vai skriptus, lai tādējādi gūtu negodīgu labumu pār citiem spēlētājiem. Tas attiecas uz botiem, makro programmām un citiem automatizētiem rīkiem.
   6. Reālās dzīves draudi
   • Ir aizliegts citiem spēlētājiem izteikt ar reālo dzīvi saistītus draudus.
   7. Saturs
   • Ir aizliegts citiem spēlētājiem izteikt apvainojumus vai aizskart ar nepiedienīgiem izteicieniem. Tāpat nav ļauts publicēt jebkāda veida pornogrāfisku, rasistisku vai ekstrēmus uzskatus atbalstošu saturu.
    Nav atļauta reklāmas un politisku vai reliģisku viedokļu publicēšana.
   8. Izmantojamā valoda
   • Spēles oficiālā valoda ir latviešu, tomēr atļauts lietot arī angļu valodu.
   Agrāk es domāju, ka daži cilvēki ir stulbi....tagad droši zinu - lielākā daļa cilvēces patiešām tādi ir. Kad beidzot būs apokalipse?
  • Tālāk tekstā izmantotie apzīmējumi un to skaidrojumi
   • Spēles atbalsta sistēma - speciāli izstrādāta sistēma, ar kuras palīdzību spēlētājs var sazināties ar spēles komandu - support.lv.ikariam.gameforge.com/. Rakstot ziņojumu spēles operatoriem, esiet patiesi, godīgi un pieklājīgi. Ja ziņojumā nebūs minēta konkrēta informācija par spēlētāju (spēlētāja vārds, pasaule, reģistrētais e-pasts u.c.), kā arī tiks rakstītas rupjības, operatoriem ir tiesībās šādu ziņojumu ignorēt. Spēles operatora pienākums ir atbildēt uz ziņojumu Spēles atbalsta sistēmā divu dienu (48 stundu) laikā.
   • AR - atpūtas režīms
   • Bloķēšana jeb bans - spēlētājam liegta pieeja pie sava spēles konta. Šajā laikā spēlētājs nevar ieiet savā kontā, mēģinot ielogoties, tiek parādīts paziņojums par bloķēšanu. Der atcerēties, ka bloķēšanas sākuma un beigu laiks tiek uzrādīts pēc spēles servera laika (GMT +1).
   • Bloķēšana ar AR - vienlaicīgi ar konta bloķēšanu tiek ieslēgts atvaļinājuma režīms - visi procesi tiek apturēti un neviens šim kontam nevar uzbrukt.
   • Bloķēšana bez AR - konts tiek bloķēts, neieslēdzot atpūtas režīmu - jebkurš var šim konta bloķēšanas laikā uzbrukt un izlaupīt resursus. Līdz ar to šāds bloķēšanas veids ir bargāks.
   • Bloķēšanas termiņš 9999 dienas - nozīmē, ka konts tiek bloķēts uz visiem laikiem. Tā ir sistēmas īpatnība, ka termiņš uzrādās 9999 dienas. Ja kontā nebūs ambrozijas, tad kontam pēc 30 dienām tiek noņemts atpūtas režīms, tas kļūst neaktīvs un pēc noteikta laika dzēsts vai pazūd no pasaules kartes.
   • Atbloķēšana - atsevišķos gadījumos, ja spēlētājs atzīst savu vainu, iespējama konta atbloķēšana vai termiņa saīsināšana.
   • Brīdinājums - atsevišķos gadījumos, kad pārkāpums nav ļoti smags (piemēram - neliela apjoma grūšana u.tml.) un tas tiek izdarīts pirmo reizi, spēles operators konta bloķēšanas vietā var piemērot brīdinājumu.
   • Noilgums - laika termiņš, pēc kura atsevišķi pārkāpumi tiek dzēsti no konkrētā spēlētāja vēstures (piemēram, ja 2010.gada martā spēlētājs ir sodīts par grūšanu (1.reize), tad 2011.gada aprīlī atkārtota pārkāpuma gadījumā viņam šis pārkāpums būs jau dzēsies un sods atkal tiks piemērots kā par 1.reizi).
   1.Spēlēšana ar vairākiem kontiem
   Vairāki konti
   Katrs spēlētājs vienā pasaulē (serverī) drīkst spēlēt ar līdz pat 10 (desmit) kontiem. Starp visiem sev piederošajiem kontiem ir jānoslēdz IP dalīšanas līgums, ko ir iespējams izdarīt spēles opcijās (kā to izdarīt - skatīt šeit).
   Ja tiek atklāts, ka spēlētājs spēlē ar vairākiem kontiem, bet nav tos savstarpēji sasaistījis ar IP dalīšanas līgumu, spēles administrācija piemēro brīdinājumu un sasaista šos kontus manuāli.
   Ja spēlētājs lauž IP dalīšanas līgumu un turpina spēlē ar nesasaistītiem kontiem, tie var tikt bloķēti par neatļautu spēlēšanu ar vairākiem kontiem. Tāpat arī konti var tikt bloķēti, ja to kopējais skaits servera ietvaros ir lielāks par 10 (šajā gadījumā var turpināt spēlēt ar pirmajiem desmit (10) kontiem, kamēr vēlāk izveidotie tiek bloķēti).
   Bloķēšanas termiņš - 365 dienas ar AR (atbloķēšanas gadījumā - vismaz 5 dienas ar AR)

   IP / Flotes kontakti
   IP dalīšana - situācija, kad no vienas IP adreses spēlē vismaz divi spēlētāji.
   Atcerieties - ja spēlējat no kāda koplietojama datora (interneta kafejnīca, skola, bibliotēka, valsts iestāde u.tml.), par IP dalīšanu ir jāziņo, izmantojot Spēles atbalsta sistēmu.
   Ja spēlējat no vienas un tās pašas IP adreses ar konkrēti zināmiem spēlētājiem, tad šie konti ir jāsasaista, izmantojot spēlē iebūvēto IP dalīšanas līgumu. Tāpat spēkā ir visi tie paši noteikumi un ierobežojumi, kas attiecas uz viena spēlētāja vairākiem kontiem.
   Ja starp 2 vai vairāk kontiem ir noslēgts IP dalīšanas līgums (tie pieder vienam spēlētājam vai arī starp tiem pastāv vienkārši IP dalīšana), tad:
   NEDRĪKST:
   • laupīt viens otra pilsētas;
   • okupēt viens otra pilsētas / ostas;
   • aizstāvēt viens otra pilsētas / ostas;
   • izvietot kareivjus / kara kuģus viens otra pilsētās / ostās;
   • veikt pirātu sirojumus vienam uz otra pilsētām;
   • sūtīt viens otram resursus;
   • tirgoties savā starpā (pirkt / pārdot resursus un kareivjus / kara kuģus);
   • spiegot viens otra pilsētas;
   • kopīgi / vienlaicīgi* laupīt cita spēlētāja pilsētas;
   • kopīgi / vienlaicīgi okupēt cita spēlētāja pilsētas / ostas;
   • kopīgi / vienlaicīgi aizstāvēt cita spēlētāja pilsētas / ostas;
   • kopīgi / vienlaicīgi izvietot karavīrus / kara kuģus cita spēlētāja pilsētās / ostās;
   • kopīgi / vienlaicīgi tirgoties ar citu spēlētāju;
   • kopīgi / vienlaicīgi sūtīt resursus citam spēlētājam;
   • kopīgi / vienlaicīgi veikt pirātu sirojumus uz cita spēlētāja pilsētām;
   • kopīgi / vienlaicīgi spiegot pilsētas citam spēlētājam;
   • veikt jebkuras augstāk minētās darbības vienlaicīgi uz vienu un to pašu kontu (piemēram - ar vienu kontu bloķēt spēlētāja ostu, bet ar otru - laupīt viņa pilsētu).
   DRĪKST:
   • rakstīt vēstules viens otram;
   • atrasties vienā aliansē;
   • slēgt kulturālo vērtību līgumus savā starpā;
   • slēgt tirdzniecības līgumus savā starpā (bez iespējas tirgoties);
   • slēgt garnizona līgumus savā starpā (bez iespējas izvietoties);
   • atrasties uz vienas salas un ziedot kokzāģētavām / raktuvēm / brīnumiem;
   • būt viens otram draugu sarakstā un saņemt bonusus (zeltu, pētniecības punktus un kuģus).
   ______________
   *kopīgi / vienlaicīgi: flotes kontakti ir aizliegti arī tad, ja katrs no spēlētājiem (kuru starpā ir noslēgts IP dalīšanas līgums) veido flotes kontaktu ar viena un tā paša spēlētāja dažādām pilsētām. Tas nozīmē arī to, ka kamēr vien viena spēlētāja vienības / kuģi būs turp / atpakaļ ceļā uz / no cita spēlētāja pilsētas / ostas, otrs spēlētājs (ar kuru noslēgts IP dalīšanas līgums) nevarēs veidot nekādus flotes kontaktus ar šo spēlētāju.
   Tāpat arī minētie flotes kontaktu aizliegumi būs spēkā, ja spēlētāji nebūs savā starpā noslēguši IP dalīšanas līgumu, bet spēlēs no vienas IP adreses (piemēram - mobilais operators, publiskais internets u.tml.).
   Spēlējot no vienas IP adreses, spēles sistēma automātiski nepieļauj nekāda veida flotes kontaktus - nosūtītie kuģi / karavīri griežas atpakaļ un pilsētas padomdevējā parādās paziņojums par noteikumu pārkāpšanas mēģinājuma. Ir aizliegts šo aizliegumu apiet, sūtīšanas brīdī tīšām mainot IP adresi, laužot IP dalīšanas līgumu vai izmantojot kādu citu spēlētāju kā starpnieku. Pārkāpuma gadījumā var tikt bloķēti visi iesaistītie konti.
   Bloķēšanas termiņš - 365 dienas ar AR (atbloķēšanas gadījumā - vismaz 2 dienas ar AR)

   Proxy izmantošana
   Izmantot Proxy servisus vai jebkādā citā veidā tīšām slēpt / mainīt savu īsto IP adresi spēlē ir stingri aizliegts. Ja vienīgais veids, kā iespējams ieiet spēlē, ir Proxy servisi, nepieciešams par to informēt spēles operatoru.
   Ja par Proxy servisu lietošanu netiek ziņots, spēles konts var tikt bloķēts.
   Bloķēšanas termiņš - 365 dienas ar AR (atbloķēšanas gadījumā - vismaz 2 dienas ar AR)
   2.Kontu pieskatīšana
   Neatļauta konta pieskatīšana
   Ir aizliegts nodot sava konta pieejas datus citam spēlētājam, lai tas varētu pa reizei ieiet kontā un veikt dažādas darbības. Katrs spēlētājs drīkst iet tikai savā kontā.
   Bloķēšanas termiņi:
   • 1.reize - 7 dienas ar AR
   • 2.reize - 14 dienas ar AR
   • 3.reize - 28 dienas bez AR
   • 4.reize - 365 dienas ar AR
   Konta zādzība
   Diezgan bieži ir sastopami gadījumi, kad kāds spēlētājs ar viltu iegūst pieeju citam spēles kontam un nozog tos īstajam īpašniekam. Kamēr tiek noskaidroti lietas apstākļi, nozagtais konts tiek bloķēts ar iemeslu "Aizdomas par konta zādzību". Tiklīdz tiek noskaidrots konta likumīgais īpašnieks, tas tiek atbloķēts, bet konta zagļa spēles konti var tikt nobloķēti visos serveros.
   Atcerieties - nevienam neizpaudiet sava spēles konta paroli!
   Atcerieties - kontu maiņu / atdošanu vēlams veikt ar spēles operatoru starpniecību, izmantojot Spēles atbalsta sistēmu, lai izvairītos no konta datu ļaunprātīgas izmantošanas.
   Atcerieties - konts drīkst mainīt īpašnieku ne biežāk kā reizi nedēļā.
   Atcerieties - vienīgais konta īpašumtiesību apliecinājums ir tā reģistrētā e-pasta adrese, tāpēc pārliecināties par to, ka tā ir derīga un varat tai piekļūt.
   Nekad nedodiet pieejas datus savam kontam kādam Skypā, IRC'ā, forumā vai citur. Ja kāds vēlas uzzināt informāciju par Jūsu kontu - uzņemiet ekrāna attēlus un nosūtiet viņam, bet nedodiet e-pastu un paroli. Tas var pasargāt no nepatīkamiem brīžiem, ja prasītājs izrādās krāpnieks un Jūsu konts tiek nozagts.
   Ja nu tomēr kaut kādu iemeslu dēļ Jūsu konts ir nozagts, tad nekavējoties ziņojiet par to savas pasaules operatoram, izmantojot Spēles atbalsta sistēmu un sniedzot pēc iespējas pilnīgāku informāciju par savu kontu!
   Bloķēšanas termiņš - 9999 dienas ar AR (bez atbloķēšanas iespējām)

   Kontu tirdzniecība
   Nereti ir situācijas, kad spēlētāji izlemj nopelnīt ar saviem spēles kontiem, tos pārdodot vai iemainot pret kādiem materiāliem labumiem - spēles vēstulēs, forumā, IRC'ā, kā arī citos interneta resursos. Par šādu pārkāpumu spēles konts tiek nekavējoties bloķēts.
   Bloķēšanas termiņš - 9999 dienas ar AR (bez atbloķēšanas iespējām)
   3.Grūšana
   Grūšana
   Grūšana ir situācija, kad pēc punktiem mazāks spēlētājs sūta resursus lielākam spēlētājam. Neviens spēles konts nedrīkst iegūt negodīgu peļņu (resursu ziņā) no spēles konta, kas darījuma brīdī mazāks par vairāk kā 5% no kopējo punktu skaita. Par grūšanu ir uzskatāmas situācijas, kad:
   • notiek resursu sūtīšana no pēc punktiem mazāka spēlētāja konta uz lielāka spēlētāja kontu bez jebkādas materiālas atlīdzības;
   • maiņas darījumi, kur pēc punktiem lielāks spēlētājs neatdod resursus 48 stundu laikā;
   • tirgošanās darījumi, kur pēc punktiem lielāks spēlētājs iegūst negodīgu peļņu, izmantojot tirgošanās kursu, kas stipri pārsniedz pasaules specifiskos tirgošanās kursus;
   • notiek regulāra resursu pārsūtīšana / laupīšana / tirdzniecība starp vairāk kā diviem kontiem, tādējādi realizējot grūšanas shēmu. Šādā gadījumā spēles operators individuāli izvērtē katra iesaistītā konta pārkāpuma nopietnību un piespriež attiecīgu soda mēru.
   Ja negaidīti esat saņēmis no kāda mazāka spēlētāja resursus, Jums jāziņo spēles operatoram.
   Ja resursu daudzums ir niecīgs (1 - 10 resursu vienības), tad resursus var nesūtīt atpakaļ; ja lielāks - jāsūta atpakaļ sūtītājam vai arī uz tuvāko spēles operatora kontu, to koordinātas ir atrodamas Spēles operatoru konti.
   Gadījumā, kad mazāka konta īpašnieks ar nelielu resursu daudzumu regulāri mēģina iegāzt lielāku spēlētāju, tiek bloķēts mazākais spēlētājs.
   Atļautais maiņas kurss ir intervālā 1:1 .. 1:1,5

   Jebkurā gadījumā lielākais spēlētājs drīkst sūtīt resursus mazākam spēlētājam neierobežotā daudzumā, kā arī mazākais drīkst neatdot lielākā spēlētāja aizdotos resursus - pēc noteikumiem tas nav pārkāpums.
   Grūšanas gadījumā ir vainīgas un pie atbildības saucamas abas iesaistītās puses, izņemot, ja kāda no pusēm pierāda, ka grūšanas fakts noticis otras iesaistītās puses rīcības rezultātā.

   Konkursi un spēlētāja algošana
   Spēlē ir iespējams rīkot arī dažādus konkursus (starp spēlētājiem vai aliansēm) kā balvas piedāvājot resursus.
   Tāpat ir iespējams noalgot kādu stiprāku spēlētāju, lai tas aizsargā no citiem vai veic tīšus uzbrukumus kādam konkrētam spēlētājam, kā arī veikt pirātu punktu krāšanu apmaiņā pret resursiem.
   Atcerieties - pirms rīkot kādu konkursu, sacensības vai noalgot spēlētāju, ir jāsazinās ar spēles operatoru un šīs darbības jāsaskaņo.

   Bloķēšanas termiņi:
   • 1.reize - 3 dienas ar AR
   • 2.reize - 7 dienas ar AR
   • 3.reize - 14 dienas bez AR
   • 4.reize - 28 dienas bez AR
   • Katra nākamā reize - 28 dienas bez AR
   Noilgums - 1 gads.
   4.Kļūdu izmantošana
   Kļūdu izmantošana
   Aizliegts tīšām izmantot spēles kļūdas vai nepilnības, tādējādi gūstot labumu sev vai citiem spēlētājiem. Šādi gadījumi tiek rūpīgi izvērtēti kopīgi ar GF pārstāvjiem (CoMa un Product CoMa) un lēmumu pieņem GF vadība. Jāņem vērā, ka netīša kļūdas izmantošana nenoved pie bana.
   Bloķēšanas termiņš - 9999 dienas ar AR
   5.Skriptu izmantošana
   Neatļautu rīku lietošana
   Aizliegts spēlē izmantot dažādus aizliegtus rīkus - neatļautus skriptus, botus, makro programmas, automatizētas datubāzes, kas uzkrāj informāciju par spēlētājiem u.tml.
   Tāpat ir aizliegts izmantot papildus programmas, kas maina interfeisu starp spēlētāju un spēli, piemēram, skriptus, kas paslēpj ambroziju iegādes iespējas, draugu sarakstu u.c.
   Vienīgie izņēmumi ir GameForge apstiprinātās programmas, kā arī Atļautie skripti un rīki.
   Bloķēšanas termiņi:
   • katra reize - 28 dienas bez AR
   Gadījumos, ja tiek izmantoti skripti / boti pirātismā - kopā ar konta bloķēšanu tiek atņemti arī visi sakrātie pirātu punkti un ekipāža.

   Neatļautu rīku reklamēšana
   Ir aizliegts spēlē, forumā vai IRC'ā reklamēt dažādus aizliegtus rīkus un programmas. Tas attiecas gan uz vēstulēm, gan alianses lapām, gan arī ziņojumiem Agoras čatā.
   Neatļauti rīki - aizliegti skripti, boti, makroprogrammas, automatizētas datu bāzes, kuras uzkrāj informāciju par spēlētājiem u.tml.
   Bloķēšanas termiņš - 9999 dienas ar AR (atbloķēšanas gadījumā - vismaz 2 dienas ar AR)
   6.Reālās dzīves draudi
   Reālās dzīves draudi
   Tas attiecas tikai uz tādām situācijām, kad draudi tiešām attiecas uz reālo dzīvi - teksti, kuros nepārprotami runāts par izrēķināšanos reālajā dzīvē.
   Bieži vien spēlētāji īsti neatšķir reālās dzīves draudus no spēles draudiem. Tālāk ir daži piemēri:
   Draudi spēlē - "es tev izsitīšu visu armiju", "es tevi nepārtraukti laupīšu", "ja nepazudīsi no salas, izfermošu" u.tml.
   Draudi reālajā dzīvē - "es atradīšu, kur tu dzīvo un piekaušu", "zinu, kur tu dzīvo, aiziešu un sasitīšu", "es tevi nogalināšu" u.tml.
   Bloķēšanas termiņš - 9999 dienas ar AR (bez atbloķēšanas iespējām)
   7.Saturs
   Ir aizliegts spēlē izmantot jebkāda veida materiālus, kas ir saistīti ar terorismu, genocīdu, rasismu, antisemītismu, pornogrāfiju, aicina uz vardarbību vai neatbilst Vācijas Federatīvajā Republikā un Latvijas Republikā pastāvošajai likumdošanai un cilvēku ētiskajām normām.
   Šie ierobežojumi attiecas uz:
   • spēlētāju segvārdiem;
   • pilsētu un alianšu nosaukumiem;
   • spēlētāju profilu aprakstiem;
   • alianšu iekšējām un ārējām lapām;
   • alianšu saīsinājumiem;
   • privātajām un alianses ziņām;
   • ziņojumiem Agorā.
   Spēlē ir aizliegts rakstīt rupjības vai apvainojumus vēstulēs, Agoras ziņojumos, alianses lapās un profila aprakstos. Ja ir saņemta šāda rupja vai aizvainojoša vēstule, tad varat par to ziņot spēles operatoram.
   Atcerieties - arī literārā valodā izteikts apvainojums ir sodāms, kā arī atsevišķu burtu izlaišana rupjā vārdā neatbrīvo no atbildības.
   Apvainojumi tiek iedalīti vieglos, smagos un ļoti smagos, katru konkrēto apvainojumu izvērtē attiecīgais spēles operators pēc saviem ieskatiem.
   Atcerieties - vieglie un smagie apvainojumi savstarpēji tiek uzskaitīti atsevišķi.
   Atcerieties - kontu maiņas gadījumā sodu vēsture par smagiem un ļoti smagiem apvainojumiem, kā arī Ikariam.lv komandas apvainošanu no vecā konta var tikt atzīmēta un ņemta vērā arī jaunajā kontā.
   Bloķēšanas iemesli un termiņi:
   • Viegls apvainojums:
    • 1.reize - 2 dienas ar AR
    • 2.reize - 4 dienas ar AR
    • 3.reize - 7 dienas ar AR
    • 4.reize - 14 dienas bez AR
    • katra nākamā reize - 14 dienas bez AR
    Noilguma termiņš - 1 gads.
   • Smags apvainojums:
    • 1.reize - 1 diena bez AR
    • 2.reize - 3 dienas bez AR
    • 3.reize - 7 dienas bez AR
    • 4.reize - 14 dienas bez AR
    • katra nākamā reize - 14 dienas bez AR
   • Ļoti smags apvainojums:
    • 1.reize - 7 dienas bez AR
    • 2.reize - 9999 dienas ar AR (bez atbloķēšanas iespējām)
   • Nepiedienīgas valodas lietojums:
    • katra reize - 2 dienas ar AR
   Ikariam.lv komandas apvainošana
   Ir gadījumi, kad dažādu iemeslu dēļ spēlētāji vēršas konkrēti pret Ikariam.lv komandu, rakstot dažādus apvainojumus spēlē, forumā, Spēles atbalsta sistēmā, IRC čatā u.c. Ja vēstulē, Agoras ziņojumā, alianses lapās vai citā veidā tiešā veidā tiek apvainota komanda, tad šis spēles konts var tikt bloķēts.
   Bloķēšanas termiņi:
   • 1.reize - 7 dienas bez AR
   • 2.reize - 9999 dienas ar AR (bez atbloķēšanas iespējām)
   Neatbilstošs segvārds / pilsētas vai alianses nosaukums / alianses tags
   Par neatbilstošu segvārdu/pilsētas vai alianses nosaukumu uzskatāms vārds vai izteiciens, kas ir rupjš, aizvainojošs, aicina uz vardarbību u.tml.
   Tāpat nav atļauti arī tādi vārdi vai nosaukumi, kas tīšām ir veidoti, lai atdarinātu citu jau reģistrētu Ikariam.lv komandas biedra lietotāja vārdu, kā arī tādi segvārdi kā "administrators", "operators", "GO_konts" u.tml.
   Nereti ir gadījumi, kad atsevišķi spēlētāji tīšām maina lietotājvārdus / alianses nosaukumus un tagus, lai līdzinātos kādam konkrētam spēlētājam / aliansei un tādējādi maldinātu citus (piemēram - Ivars un lvars (lielais burts "i" un mazais burts "L" standarta rakstībā izskatās gandrīz identiski), sūtot vēstules, uzbrūkot u.tml. - arī tas nav atļauts.
   Atcerieties - ir aizliegts izmantot tādus vārdus, kas citās valstīs un valodās varbūt nozīmē vietu nosaukumus vai kuriem nav slikta nozīme, tomēr latviešu valodā ir ar rupju nozīmi.
   Atcerieties - ja segvārds vai nosaukums ir ļoti rupjš, spēles operators ir tiesīgs to nomainīt uz neitrālu vārdu, piemēram, spēlētājs_1, pilsēta1 u.tml.
   Izmantojamie simboli
   Spēles segvārdos un alianšu tagos drīkst izmantot tikai klasiskā latviešu / latīņu alfabēta burtus, ciparus, kā arī uz standarta Qwerty tipa klaviatūras atrodamos speciālos simbolus. Pretējā gadījumā tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama konkrētā spēlētāja / alianses atrašana TOP listē, kas ir aizliegts.
   Pilsētu nosaukumos drīkst izmantot jebkāda veida redzamos simbolus.

   Bloķēšanas termiņš - 9999 ar AR (atbloķēšanas gadījumā - vismaz 2 dienas ar AR)

   Neatbilstoša alianses lapa Ja alianses lapā atrodas neatļauts saturs, tad atbildīgo alianses amatpersonu konti var tikt bloķēti un attiecīgi rediģēts arī alianses lapas saturs.
   Neatbilstošs saturs var būt - nelatvisks teksts, aicinājums uz vardarbību, neatļauti rīki (skripti, boti, automātiskas datu bāzes u.c.) vai to reklāma, aizvainojoši teksti u.tml.
   Apmeklētāju skaitītāji - atļauti tādos gadījumos, ja veic tikai apmeklētāju skaitīšanu un neuzkrāj nekāda veida informāciju par spēlētāju (IP adrese u.c.).
   Atbildīgie par alianses lapu:
   • ārējā lapa - līderis un diplomāts;
   • iekšējā lapa - līderis un iekšlietu ministrs.
   Bloķēšanas termiņš - 9999 dienas ar AR (atbloķēšanas gadījumā - vismaz 2 dienas ar AR)

   Naida kurināšana
   Gadījumā, ja spēlētājs vēršas vai aicina vērsties pret konkrētu rasu, tautību, reliģiju, orientāciju u.c. cilvēku grupām - alianšu lapās, vēstulēs, Agoras ziņojumos, kā arī ar savu segvārdu, pilsētu nosaukumiem vai profila aprakstu.
   Bloķēšanas termiņš - 9999 dienas ar AR (bez atbloķēšanas iespējām)

   Ļaunprātīga ziņošanas pogas izmantošana
   Poga "Ziņot" ir izmantojama tikai tad, ja esat pārliecināts, ka konkrētais spēlētājs ir pārkāpis spēles noteikumus (neatbilstošs segvārds, pilsētas nosaukums, nelatviskas vēstule, apvainojums, aizdomās par vairākiem kontiem u.c.).
   Ja ziņošanas poga regulāri tiks izmantota, lai jautātu par kāda konta dzēšanu, aicinātu bloķēt kādu uzbrucēju, uzdotu jautājumus par spēli vai par jebko citu, kas nav saistīts ar noteikumu pārkāpumiem - spēlētājs var tikt bloķēts.
   Bloķēšanas termiņi:
   • 1.reize - 2 diena ar AR
   • 2.reize - 4 dienas ar AR
   • 3.reize - 7 dienas bez AR
   • 4.reize - 14 dienas bez AR
   • katra nākamā reize - 14 dienas bez AR
   Izlikšanās par Ikariam.lv komandas pārstāvi
   Ja spēlētājs nepārprotami izliekas par Ikariam komandas vai GameForge pārstāvi, tad viņa spēles konts var tikt bloķēts. Tālāk ir minēti daži piemēri:
   Ir izlikšanās - "ja tu man uzbruksi, tad nobanošu tevi", "esmu spēles admins" u.tml., kā arī nedrīkst izvēlēties segvārdu ar mērķi atdarināt administrāciju (komandas biedru lietotājvārdus, kā arī tādus segvārdus kā "administrators", "operators", "GO_konts" u.tml.)
   Nav izlikšanās - "ja turpināsi sūtīt man resursus, kurus neesmu prasījis, dabūsi banu", "ja turpināsi rakstīt rupjības, tiksi nobanots" u.tml.
   Bloķēšanas termiņš - 9999 dienas ar AR (bez atbloķēšanas iespējām)

   Spams
   Par spamu var uzskatīt:
   • tukšas / bezjēdzīgas vēstules (bez jebkāda satura, tikai ar smaidiņiem vai nesakarīgiem simbolu virknējumiem u.tml.);
   • ilgstošas un vienveidīgas vēstules (regulāras vēstules ar ļoti līdzīgu vai identisku saturu);
   • vēstules ar regulāriem aicinājumiem atdot kontu / iestāties aliansē u.tml.;
   • provocējošas / izaicinošas vēstules.
   Pie spama tiek pieskaitītas ilgstošas un vienveidīgas vai provocējošas vēstules, kuras tiek turpinātas sūtīt arī tad, ja saņēmējs ir paziņojis par nevēlēšanos tādas saņemt no konkrētā spēlētāja (uzrakstot atbildi sūtītājam un ziņojot par to spēles operatoriem).
   Atcerieties - spēlē pastāv arī iespēja ignorēt konkrētu, tādējādi liedzot viņam iespēju turpināt Jums rakstīt jebkādas vēstules.
   Bloķēšanas termiņi:
   • 1.reize - 2 dienas ar AR
   • 2.reize - 4 dienas ar AR
   • 3.reize - 7 dienas bez AR
   • 4.reize - 14 dienas bez AR
   • katra nākamā reize - 14 dienas bez AR
   Noilguma termiņš - 1 gads.
   8.Izmantojamā valoda
   Spēles oficiālā valoda ir latviešu, tomēr ir atļauts lietot arī angļu valodu.
   Vēstule svešvalodā
   Tā kā Latvijas Republikā oficiālā valoda ir tikai latviešu valoda, tad tas pats attiecas arī uz spēli - atļauts rakstīt vēstules tikai latviešu, kā arī angļu valodā (jo tā ir starptautiski izmantojama). Ja saņemat vēstuli, kas nav latviešu vai angļu valodā, tad varat par to ziņot spēles operatoram ar pogas "Ziņot" palīdzību.
   Par vēstuli svešvalodā nav uzskatāma tāda vēstule, kas satur ikdienas sarunvalodā zināmus un lietotus svešvalodas vārdus (piemēram - privet, gut u.tml.).
   Bloķēšanas termiņi:
   • 1.reize - 2 dienas ar AR
   • 2.reize - 4 dienas ar AR
   • 3.reize - 7 dienas bez AR
   • 4.reize - 14 dienas bez AR
   • katra nākamā reize - 14 dienas bez AR
   Dažādi
   Alianses līdera amata pārlikšana
   Ja alianses līderis ir kļuvis neaktīvs / bloķēts, tad kāds no alianses vadības (vai parasts biedrs, ja līderim ir visi amati) var uzrakstīt biļeti par amata pārlikšanu citam (pašu izvēlētam) spēlētājam.

   Atpūtas aktivizēšana
   Ja aliansei atstātam kontam ir beidzies atpūtas režīms, jebkurš no alianses var noziņot šo kontu administrācijai, lai tam no jauna aktivizētu atpūtu. Ja kāds no alianses biedriem ir kļuvis neaktīvs, tad spēles administrācija vienu reizi tam var aktivizēt atpūtas režīmu - lai to paveiktu, kādam no alianses vadības ir jāuzraksta biļete par atpūtas aktivizēšanu vai arī nepieciešams noziņot spēlētāju caur pilsētas skatu ar pogas "ziņot" iespēju izvēloties " Kaut kas atšķirīgs" un apskaidrojot situāciju.

   Bloķēta konta dzēšana
   Ja spēlētājs ir bloķēts, tad viņš var uzrakstīt biļeti par sava konta dzēšanu - šajā gadījumā spēles administrācija atbloķēs kontu, lai to varētu uzlikt dzēsties (pēc tam atkārtoti bloķējot). Līdz ar to pēc 7 dienām konts tiks pilnībā dzēsts, atbrīvojot lietotājvārdu un e-pasta adresi, kā arī vietas uz salām.
   Atcerieties - nevar tikt dzēsti konti, kas bloķēti par kontu zādzību.

   Neaktīvu kontu dzēšana
   Spēles administrācija nevienu kontu nedzēš - tas notiek automātiski pēc noteikta laika, ņemot vērā konta spēlēšanas ilgumu (sīkāka informācija par kontu neaktivitāti un dzēšanu ir atrodama šeit).

   Alianses konta nodošanas nosacījumi
   Nereti spēlētāji mēdz pamest spēli, bet savu kontu pirms tam nodod aliansei jauna īpašnieka meklēšanai. Tomēr dažkārt nākas sastapties ar ne pārāk godprātīgiem spēlētājiem, kuri uzticētos kontus pamet, noved līdz bloķēšanai, maina aliansi vai pilnībā izposta. Lai šādas situācijas mazinātu, alianses vadībai (jeb spēlētājam, kuram ir uzticēts atrast kontam jaunu īpašnieku) ir iespēja izvirzīt īpašus nosacījumus. Oficiāli pārņemot kontu, jaunais īpašnieks apliecina, ka konta neaktivitātes vai bloķēšanas gadījumā tas tiek atdots atpakaļ aliansei. Kā tas notiek:
   • konta atdevējs (alianses amatpersona) un pārņēmējs katrs uzraksta pa biļetei;
   • pārņēmējam biļetē tiek pajautāts - vai viņš piekrīt tādiem nosacījumiem:
    • ja piekrīt - konts tiek nodots jaunajam īpašniekam (kā tas notiek parastos gadījumos);
    • ja nepiekrīt - par to tiek informēts konta atdevējs, kurš tad tālāk pats var izlemt.
   Tādējādi atbilde biļetē par piekrišanu atpakaļ atdošanai ir kā konta atdošanas biļete nākotnes formā (ja iestājas konkrēti nosacījumi). Kādos gadījumos kontu ir iespējams atdot atpakaļ aliansei un kā tas notiek? Ja konts:
   • izstāsies no alianses / iestāsies citā - tiklīdz tiek konstatēts tāds fakts, tā alianses vadība sazinās ar spēles administrāciju par konta datu nomaiņu un atpūtas aktivizēšanu līdz jauna īpašnieka atrašanai;
   • tiks uzlikts dzēsties - tiek mainīti dati un apturēta dzēšana;
   • būs statusā "bloķēts" ilgāk kā 30 dienas - vairāk kā 30 dienas pēc bana nav panākta konta atbloķēšana;
   • būs statusā "neaktīvs" ilgāk kā 7 dienas - ja konts kļūst neaktīvs, tad pirmajā reizē alianses vadība var sazināties ar spēles administrāciju par atpūtas aktivizēšanu (arī tagad tas notiek); ja konts atkārtoti kļūst neaktīvs - tas ir atdodams atpakaļ aliansei.
   Apspriest un diskutēt varat šeit
   Pēdējie labojumi veikti: 12.07.2016.
   Agrāk es domāju, ka daži cilvēki ir stulbi....tagad droši zinu - lielākā daļa cilvēces patiešām tādi ir. Kad beidzot būs apokalipse?

   The post was edited 4 times, last by Andžejs ().