Kā izmantot foruma meklētāju?

  • Pamācība

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Hi,

  You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
  Please register there to continue with usage.

  Old forum is in read only mode and will stay like that for some time.

  Ikariam team

  • Kā izmantot foruma meklētāju?

   Augšā blakus citām pogām atrodas meklēšanas lauciņš, ar kuru visai efektīvi var atrast tēmas un ierakstus par sev interesējošajiem jautājumiem. Meklētāju it īpaši ir ieteicams izmantot jautājumu, ideju un kļūdu sadaļās, tādējādi izvairoties no lieku un atkārtotu tēmu izveides.


   Atkarībā no tā, kurā sadaļā lietotājs pašlaik atrodas, meklēšanu ir iespējams veikt:
   • globāli visā forumā - ja esat atvēris foruma vispārējo skatu, lauciņā ir redzams uzraksts Ievadiet meklējamo vārdu;
   • konkrētā sadaļā - ja ir atvērta kāda konkrēta sadaļa jeb apakšforums (piemēram - Jautājumi un palīdzība), lauciņā ir redzams uzraksts Meklēt forumā;
   • privātajās ziņās - ja ir atvērta privāto ziņa sadaļa, lauciņā ir redzams uzraksts Meklēt ziņas.

   Noklikšķinot meklēšanas lauciņā uz , ir pieejamas papildus meklēšanas opcijas:
   • nelasīti ieraksti - tiks parādīti visi ieraksti, kuri vēl nav izlasīti;
   • neatbildētas tēmas - tiks parādītas visas tēmas, uz kurām vēl nav sniegtas atbildes;
   • tēmas pēdējos 24 stundu laikā - tiks parādītas visas tēmas, kas ir izveidotas pēdējos 24 stundu laikā;
   • jaunie ieraksti kopš xxx - tiks parādīti visi ieraksti, kas ir izveidoti pēc plkst. xx:xx;
   • papildus meklēšana - iespējas papildus meklēšanas opcijas.


   Izvēloties Papildus meklēšana, atvērsies jauns logs, kurā ir iespējams norādīt dažādus meklēšanas kritērijus, kurus ir iespējams izmantot arī vairākus vienlaicīgi:


   • meklēt pēc atslēgvārdiem - iespējams ievadīt dažādus atslēgvārdus (piemēram - mūris, neaktivitāte u.tml.);
   • meklēt pēc autora - iespējams norādīt konkrētu lietotāju, kura tēmās vai ierakstos veikt meklēšanu (piemēram, Draxo, Paisums* u.tml.);
   • precīza atbilstība - tiks parādītas tikai tās tēmas un ieraksti, kuri saturēs konkrēti uzdotos atslēgvārdus (piemēram, uzdodot atslēgvārdu mūri, netiks parādīti ieraksti ar vārdiem mūrim, mūris u.tml.);
   • rādīt tikai šī lietotāja uzsāktās tēmas - tiks parādītas tikai tās tēmas, kurām autors ir konkrētais lietotājs;
   • laika periods - iespējams norādīt konkrētu laika periodu, kurā izveidotajās tēmās un ierakstos veikt meklēšanu;
   • attēlot - iespējams norādīt konkrētus attēlošanas un kārtošanas veidus;
   • meklēt sadaļās - iespējams norādīt, kurās konkrētās sadaļās veikt meklēšanu (pēc tam ir iespējams vēl papildus izvēlēties rādīt tikai ierakstus ar balsojumiem vai pielikumiem).   Kad ir izvēlēti visi nepieciešamie kritēriji, ir jānospiež poga Apstiprināt.

   Veicot meklēšanu pēc konkrētiem atslēgvārdiem, der atcerēties vairākas izmantojamas opcijas:
   • teksts* - iespēja norādīt tikai daļu no teksta sākuma (piemēram, ievadot mūri*, tiks parādīti tie ieraksti, kuri saturēs vārdus mūris un mūrim);
   • +teksts - iespēja norādīt iekļaujamos atslēgvārdus, kurus jāsatur parādāmajām tēmām un ierakstiem (piemēram, ievadot ievadot +mūris -pilsētas, tiks attēloti tie ieraksti, kas saturēs vārdus mūris, bet nesaturēs pilsētas - rezultātā netiks parādīti tie ieraksti, kas satur vārdu savienojumu pilsētas mūris);
   • -teksts - iespēja norādīt izslēdzamos atslēgvārds, kurus parādāmās tēmas un ieraksti nedrīkst saturēt (skatīt iepriekšējo piemēru);
   • teksts1 teksts2 - iespēja norādīt vairākus iespējamos atslēgvārdus (piemēram, norādot pilsētas mūris, tiks parādīt visi ieraksti, kas saturēs pilsētas, mūris vai arī abus - pilsētas mūris);
   • >teksts1 <teksts2 - iespēja norādīt, kuriem atslēgvārdiem meklēšanas procesā būs augstāka prioritāte (piemēram, ievadot >pilsētas <mūris - augstāka prioritāte būs ierakstiem, kas saturēs pilsētas);
   • +teksts1 +(>teksts2 <teksts3) - iespējams izmantot iekavas, lai veiktu papildus meklēšanu (piemēram, ievadot +pilsētas +(>aizsardzība <mūris, tiks parādīti ieraksti, kas saturēs pilsētas aizsardzība (ar augstāku prioritāti) vai pilsētas mūris);
   • +teksts1 ~teksts2 - iespēja izslēgt prioritāti (piemēram, ievadot +pilsētas ~mūris, ierakstiem, kuri saturēs pilsētas mūris būs tāda pati prioritāte kā ierakstiem tikai ar mūris;
   • "teksts1 teksts2" - iespēja meklēt pēc konkrētiem vārdu savienojumiem (piemēram, ievadot pilsētas mūris, tiks parādīti tikai tie ieraksti, kas saturēs abus minētos atslēgvārdus vienu otram blakus un starp tiem nebūs ne komats, ne arī kāds cits vārds.
   Agrāk es domāju, ka daži cilvēki ir stulbi....tagad droši zinu - lielākā daļa cilvēces patiešām tādi ir. Kad beidzot būs apokalipse?